Ekoinnowacje

Innowacje ekologiczne to rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju, mające na celu zmieniać wzorce konsumpcji i produkcji poprzez rozwijanie technologii, produktów i usług ograniczających oddziaływanie na środowisko. Szczególne znaczenie odgrywają na rynku budowlanym, gdzie koncepcja zrównoważonego rozwoju zdobywa coraz większą popularność, a liczba niskoenergetycznych budynków pasywnych systematycznie rośnie. read...

read more

Fundamenty

Wiadome jest, iż każdy dom musi mieć odpowiednio trwałe fundamenty. Są one bardzo ważnym elementem każdej budowy, ponieważ na nich oparta jest cała konstrukcja. Aby skutecznie fundament pełnił swoją rolę, musi być dopasowany do przewidywanych obciążeń.  Na fundamentach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji całego domu. Warto pamiętać, że po ukończeniu inwestycji wprowadzenie jakichkolwiek poprawek jest niemożliwe. Dlatego tak ważne jest, by wylać je prawidłowo. Jeśli dom nie ma piwnic, wtedy wystarczy tylko wykonać mały wykop pod ławy fundamentowe. Przygotowane wykopy pod ławy fundamentowe wymagają zbrojenia.  Prace fundamentowe uchodzą za czasochłonne i drogie na tle całego procesu wznoszenia budynku. read...

read more