Fundamenty

Wiadome jest, iż każdy dom musi mieć odpowiednio trwałe fundamenty. Są one bardzo ważnym elementem każdej budowy, ponieważ na nich oparta jest cała konstrukcja. Aby skutecznie fundament pełnił swoją rolę, musi być dopasowany do przewidywanych obciążeń.  Na fundamentach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji całego domu. Warto pamiętać, że po ukończeniu inwestycji wprowadzenie jakichkolwiek poprawek jest niemożliwe. Dlatego tak ważne jest, by wylać je prawidłowo. Jeśli dom nie ma piwnic, wtedy wystarczy tylko wykonać mały wykop pod ławy fundamentowe. Przygotowane wykopy pod ławy fundamentowe wymagają zbrojenia.  Prace fundamentowe uchodzą za czasochłonne i drogie na tle całego procesu wznoszenia budynku.

Fundamenty by wylać je prawidłowo

http://c4.staticflickr.com – źródło

 Fundamenty spełniają kilka funkcji. Przede wszystkim chronią budynek przed przenikaniem wód gruntowych, zwłaszcza na terenie, gdzie ich poziom jest wysoki lub niestabilny. Warto dobrze wykonać fundamenty, by potem zapobiec wypadkom, osunięciom i niebezpieczeństwu budynku.

Wpis zawdzięczamy