Ekoinnowacje

Innowacje ekologiczne to rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju, mające na celu zmieniać wzorce konsumpcji i produkcji poprzez rozwijanie technologii, produktów i usług ograniczających oddziaływanie na środowisko. Szczególne znaczenie odgrywają na rynku budowlanym, gdzie koncepcja zrównoważonego rozwoju zdobywa coraz większą popularność, a liczba niskoenergetycznych budynków pasywnych systematycznie rośnie.

Ekoinnowacje usług ograniczających oddziaływanie na
http://ekoinnowacje.org – źródło

Budownictwo obecnie idzie w tym kierunku, by budynek sam produkował energię na własne potrzeby, a nawet by było jej tyle, by mógł sprzedawać ją na zewnątrz. W celu redukcji negatywnych skutków wywieranych na środowisko przez przemysł budowlany powstała koncepcja zrównoważonego budownictwa w oparciu o innowacje ekologiczne. Budownictwo zrównoważone to założenie obejmujące projektowanie i wznoszenie budynków w dbałości o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie surowcami naturalnymi w całym cyklu budowlanym: począwszy od projektu, poprzez prace konstrukcyjne, eksploatację budynku.

Wpis zawdzięczamy